22 สิงหาคม 2562 ชัยภูมิรวมใจหนุนชุมชนปลูกต้นไม้ตามที่ว่างเปล่า ช่วยลดผลกระทบจากภาวะอากาศ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/98312
ที่บ้านหนองดินดำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเนินสง่า อบต.กะฮาด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประชาชน พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน จัดโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้านหนองดินดำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า เนื้อที่ 10 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดู่ พะยูง ขี้เหล็ก ปีบ ราชพฤกษ์ จำนวน 2,000 ต้น มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งเป็นเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด จุดประสงค์สำคัญคือการเพิ่มจำนวนป่าไม้ โดยประชาชนมีส่วนสำคัญในการเป็นเจ้าของ ดูแล และบริหารจัดการ หากจังหวัดชัยภูมิมีป่าไม้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ จะสามารถช่วยในการดูดความชื้นในอากาศ ส่งผลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ ในโอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอความร่วมมือชาวบ้าน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหัวไร่ปลายนาให้มากขึ้นกว่านี้ โดยแบ่งพื้นที่การเกษตรบางส่วนไว้เป็นพื้นที่ปลูกป่า หรือปลูกตามหัวไร่ ปลายนา สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝนตกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิน้อยผิดปกติ น่าจะเกิดจากความชื้นในอากาศมีไม่มากพอ จึงถูกจังหวัดใกล้เคียงที่มีป่าไม้มากกว่า สมบูรณ์กว่าดึงดูดไป ฝนทำท่าจะตกจึงไหลไปตกจังหวัดอื่น ซึ่งนอกจากเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวชัยภูมิทุกคนจะต้องช่วยกันแล้ว ยังต้องคิดและวางแผนรับมือในอนาคตอีกด้วยต่อไป